Timpris.se

Vad du än söker för någon yrkeskategori är det ofta av intresse att hitta någon med billiga timpriser. På timpris.se kan du läsa vad saker brukar kosta. Oavsett om du söker en billig hantverkare, fotograf eller städare så kan du läsa om timpriserna för resp. yrkeskategori här.

Priser för privatpersoner

Anlitar du som privatperson exempelvis hantverkare eller städare kan du minska kostnaderna för arbetet med hjälp av ROT-avdrag eller RUT-avdrag. Läs mer om ROT och RUT.

Timpriser hantverkare Timpriser olika hantverkare

Priser städ Priser för städ

Städning i Stockholm, Göteborg, Malmö.

Hur sätter jag timpris som konsult?

Läs om konsultarvode/konsultlön. Det är olika faktorer som spelar in när du sätter ditt timpris som konsult.

Nytt på timpris.se

  1. Nu har du möjlighet att få göra gratis reklam för ditt företag. Berätta vilka tjänster ni utför och vilka timpriser ditt företag tar.
  2. Läs hur du omvandlar timlön till månadslön.