Timpriser för en advokat

Timpriset för en advokat kan skilja mycket. Advokaten sätter ett arvode för sitt uppdrag. Uppdragets svårighetsgrad påverkar vilket arvode som tas ut och detta bestäms i huvudsak beroende på den tid som läggs ner på uppdraget. Avgörande för vad en advokat kommer att kosta är därför hur mycket advokaten tar betalt per timme (timarvodet) samt hur lång tid uppdraget tar.

Det är svårt att ta ett fast arvode för ett uppdrag utan kostnaden bestäms beroende på hur lång tid uppdraget tar att slutföra.

Pris per timma

Det finns egentligen ingen praxis eller norm för vad advokaten tar betalt per timma men för rättshjälp finns en timkostnadsnorm som bestäms av regeringen. En advokat måste i sin verksamhet också följa ett särskilt regelverk från Advokatsamfundet. Enligt reglerna ska det arvode som en advokat debiterar ”vara skäligt”. Man kan grovt räknat säga att timpriset för en advokat ligger mellan 1500 kr och 6000 kr.

Fast pris, löpande räkning eller provision

En advokat har ofta samma möjlighet som vissa andra yrkesgrupper att arbeta för ett fast pris eller mot provision. Vid ett uppdrag där det är möjligt att relativt enkelt uppskatta uppdragets omfattning kan en advokat komma överens med klienten om ett fast pris. Som exempel på denna typ av uppdrag kan nämnas upprättande av testamente eller äktenskapsförord, bildande av bolag, d v s korta och enkla uppdrag där advokaten i förväg kan uppskatta hur lång tid arbetet kommer att ta.

Hjälp med advokatkostnad

Viktigt att veta är att du kan få hjälp med kostnaden för advokat eller jurist. Du kan ha ett rättsskydd inkluderat i din hemförsäkring och under vissa förutsättningar kan du få denna rättshjälp mot en fast summa. Så kolla med ditt försäkringsbolag om du kan få hjälp med advokatkostnader.

2 kommentarer

 1. Hej!
  Undrar om 50000 inkl moms o sånt är rimligt att betala för kanske sammanlagt max 12 timmars arbete… därav 3 tim som tingsrätten gjorde bort sig och inte meddelade till alla inblandade om rättegångsdatumet så den vart framflyttad??
  Så 2 förhör 3 tim..
  2 rättegång 3+3 timmar
  1 st träff 1 timme
  några samtal samt sms för resten??

  Känner mig totalt lurad..
  Detta va en ”offentlig” försvarare..

  1. Hej! Priset som debiteras inkluderar även tidspillan för din försvarare. Alltså den tid som hen lägger ner när han går igenom hela förundersökningen, tiden han lägger på att lägga upp en plan, anpassad för just ditt fall.

   Så beroende på vad det gällde för brott, och storleken av målet så krävs mer tid för advokaten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *