Pris för dränering

Har du ett hus med källare är det kanske så att du behöver dränera om huset. Priserna för dränering kan skilja sig ganska mycket och det är många olika faktorer som avgör vad det kostar.

Hur beräknar jag priset?

Till att börja med så finns det två delar i kostnaden för dräneringen. Det är

  1. kostnad för materiel samt
  2. kostnad för arbete.

Hur mycket materialet kostar skiljer ju ofta inte så mycket mellan olika offerter. Denna kostnad går inte att ändra på nämnvärt. Materialet som behövs är grus, dräneringsrör, geotextilduk, isolering mm.

Hur mycket du betalar för arbetsinsatsen kan däremot variera ganska mycket. Dels beror det på vilket företag som utför arbetet men en stor beror på hur huset och tomten ser ut. Är det lättillgängligt för grävmaskinen? Går det enkelt att gräva eller är det berg, buskage, vattenrör, el, träd, buskage etc? Denna kostnad går att få ROT-avdrag på.

Svårt att sätta generellt pris för dränering

Det finns många faktorer som inverkar på prissättningen för dränering och det är i princip omöjligt att ge ett prisförslag utan ett besök där den som skall utföra arbetet kan undersöka byggnad och marken runt huset.

Man brukar kunna säga vad priset ändå brukar ligga. När det gäller dränering så räknar man per löpmeter. Ungefär 2500-3000 kr / löpmeter är vanligt vid tämligen okomplicerad dränering.

Exempel på dränering av villa

Ditt hus är 9 gånger 8 meter = 34 löpmeter. Du har gräs runt huset och det är lätt att komma åt med grävmaskinen.

  • 34*2500 = 85 000 kr
  • 34*3000 = 102 000 kr

Kostnaden för dränering av detta huset skulle alltså rimligtvis hamna någonstans mellan 85000-102000 kr med ROT-avdrag.

Ta alltid in offerter från flera olika bolag!