ROT-avdrag, hur funkar det?

ROT-avdraget innebär att kostnaden minskas med 30% upp till 50 000 kr per person och år. Det gäller inte materialkostnad eller reseersättning m.m. Du betalar alltså 70% av arbetskostnaden. Detta gäller dock endast upp till 50.000 per år och du måste betala/betalat minst samma summa i skatt.

Här är ett räkneexempel på hur ROT-avdraget används för att sänka kostnaden när du anlitar hantverkare och vad timpriset egentligen blir:

  • Säg att du anlitar en snickare för att bygga ut ditt hus. Snickaren beräknar att arbetet tar 80 timmar och tar 400 kr i timmen. Detta ger en arbetskostnad 32 000kr för att bygga ut huset.
  • Du får nu dra av 30% denna arbetskostnad, OM du betalat in denna summa eller mer i skatt under året. Detta gör att timkostnaden blir 280 kr istället.
  •  80 timmar x 280 kr ger då en total arbetskostnad 22 400 kr (32000*0,7=22400)

Vad räknas som ROT-arbeten?

Reparation och underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du:

  1. äger och som du bor i eller har som fritidsbostad eller
  2. äger och som dina föräldrar bor i.

När får du inte ROT-avdrag?

Du får inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Du får inte heller rot- eller rutavdrag för arbete som du utför åt dig själv eller som någon närstående utför åt dig.

Läs även om RUT-avdraget, för hushållsnära tjänster.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *