Timpris för takläggare

Söker du billiga takläggare?

Vad kostar en takläggare per timma?

Takläggare är en av de dyrare hantverksgrupperna men det finns dyrare eller billigare takläggare. Vad har då takläggare för timpris?

 • Kostnad för en takläggare brukar ligga mellan 450-650 kr/timme + moms.

ROT-avdrag

Kom ihåg att du nästan kan halvera din kostnad för en takläggare med hjälp av ROT-avdrag. Avdraget gäller för arbeten t.o.m. 50 000 kr.

Övriga hantverkare

Här kan du läsa om timpriser för andra hantverkare.

Timpris för elektriker

Söker du billiga elektriker? Elektriker med bra timpris?

Vad kostar en elektriker per timma?

 • Kostnad för en elektriker brukar ligga mellan 400-550 kr/timme + moms.

Billigare med ROT-avdrag

Kom ihåg att du nästan kan halvera din kostnad för en elektriker med hjälp av ROT-avdrag. Avdraget gäller för arbeten t.o.m. 50 000 kr.

Övriga hantverkare

Här kan du läsa om timpriser för andra hantverkare.

Timpris för målare

Söker du billiga målare?

Vad kostar en målare per timma?

 • Kostnad för en målare brukar ligga mellan 300-400 kr/timme + moms.

ROT-avdrag

Kom ihåg att du nästan kan halvera din kostnad för en målare med hjälp av ROT-avdrag. Avdraget gäller för arbeten t.o.m. 50 000 kr. ROT-avdraget innebär att kostnaden för arbetet halveras upp till 50 000 kr per person och år. Det gäller inte materialkostnad eller reseersättning m.m.

Övriga hantverkare

Här kan du läsa om timpriser för andra hantverkare.


ROT-avdrag, hur funkar det?

ROT-avdraget innebär att kostnaden minskas med 30% upp till 50 000 kr per person och år. Det gäller inte materialkostnad eller reseersättning m.m. Du betalar alltså 70% av arbetskostnaden. Detta gäller dock endast upp till 50.000 per år och du måste betala/betalat minst samma summa i skatt.

Här är ett räkneexempel på hur ROT-avdraget används för att sänka kostnaden när du anlitar hantverkare och vad timpriset egentligen blir:

 • Säg att du anlitar en snickare för att bygga ut ditt hus. Snickaren beräknar att arbetet tar 80 timmar och tar 400 kr i timmen. Detta ger en arbetskostnad 32 000kr för att bygga ut huset.
 • Du får nu dra av 30% denna arbetskostnad, OM du betalat in denna summa eller mer i skatt under året. Detta gör att timkostnaden blir 280 kr istället.
 •  80 timmar x 280 kr ger då en total arbetskostnad 22 400 kr (32000*0,7=22400)

Vad räknas som ROT-arbeten?

Reparation och underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du:

 1. äger och som du bor i eller har som fritidsbostad eller
 2. äger och som dina föräldrar bor i.

När får du inte ROT-avdrag?

Du får inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Du får inte heller rot- eller rutavdrag för arbete som du utför åt dig själv eller som någon närstående utför åt dig.

Läs även om RUT-avdraget, för hushållsnära tjänster.

Timpris för snickare

Söker du billiga snickare?

Vad kostar en snickare per timma?

 • Kostnad för en snickare brukar ligga mellan 400-500 kr/timme + moms.

Vad snickare tar betalt per timma skiljer sig en del. Det beror på olika faktorer:

 1. Exempelvis kan snickare i storstäder ofta ta mer betalt en en snickare i en mindre stad eller på en mindre ort. Snickare i Stockholm, Göteborg eller Malmö tar ofta lite mer per timma än snickare i Karlstad eller Borås.
 2. Omfattningen på jobbet har också betydelse för vad det blir för timpris i slutändan. Timpriserna är en förhandlingsfråga mellan snickaren och kunden så det är upp till er att komma fram till ett bra timpris. Ju större projektet är ju större utrymme finns det ofta för kunden att förhandla sig till ett bättre timpris.
 3. Snickarens/byggfirmans erfarenhet och kunnande brukar också spela in.

Billigare med ROT-avdrag

Tänk på att du nästan kan halvera din kostnad för en snickare med hjälp av ROT-avdrag. Avdraget gäller för arbeten upp till 50 000 kr.

Övriga hantverkare

Här kan du läsa om timpriser för andra hantverkare.