Timpris för takläggare

Söker du billiga takläggare?

Vad kostar en takläggare per timma?

Takläggare är en av de dyrare hantverksgrupperna men det finns dyrare eller billigare takläggare. Vad har då takläggare för timpris?

  • Kostnad för en takläggare brukar ligga mellan 450-650 kr/timme + moms.

ROT-avdrag

Kom ihåg att du nästan kan minska din kostnad för en takläggare med hjälp av ROT-avdrag. Avdraget gäller för arbeten t.o.m. 50 000 kr.

Övriga hantverkare

Här kan du läsa om timpriser för andra hantverkare.

Timpris för elektriker

Söker du billiga elektriker? Elektriker med bra timpris?

Vad kostar en elektriker per timma?

  • Kostnad för en elektriker brukar ligga mellan 400-550 kr/timme + moms.

Billigare med ROT-avdrag

Kom ihåg att du nästan kan halvera din kostnad för en elektriker med hjälp av ROT-avdrag. Avdraget gäller för arbeten t.o.m. 50 000 kr.

Övriga hantverkare

Här kan du läsa om timpriser för andra hantverkare.

Timpris för målare

Söker du billiga målare?

Vad kostar en målare per timma?

  • Kostnad för en målare brukar ligga mellan 300-400 kr/timme + moms.

ROT-avdrag

Kom ihåg att du nästan kan halvera din kostnad för en målare med hjälp av ROT-avdrag. Avdraget gäller för arbeten t.o.m. 50 000 kr. ROT-avdraget innebär att kostnaden för arbetet halveras upp till 50 000 kr per person och år. Det gäller inte materialkostnad eller reseersättning m.m.

Övriga hantverkare

Här kan du läsa om timpriser för andra hantverkare.


Timpris för snickare

Söker du billiga snickare?

Vad kostar en snickare per timma?

  • Kostnad för en snickare brukar ligga mellan 400-500 kr/timme + moms.

Vad snickare tar betalt per timma skiljer sig en del. Det beror på olika faktorer:

  1. Exempelvis kan snickare i storstäder ofta ta mer betalt en en snickare i en mindre stad eller på en mindre ort. Snickare i Stockholm, Göteborg eller Malmö tar ofta lite mer per timma än snickare i Karlstad eller Borås.
  2. Omfattningen på jobbet har också betydelse för vad det blir för timpris i slutändan. Timpriserna är en förhandlingsfråga mellan snickaren och kunden så det är upp till er att komma fram till ett bra timpris. Ju större projektet är ju större utrymme finns det ofta för kunden att förhandla sig till ett bättre timpris.
  3. Snickarens/byggfirmans erfarenhet och kunnande brukar också spela in.

Billigare med ROT-avdrag

Tänk på att du nästan kan halvera din kostnad för en snickare med hjälp av ROT-avdrag. Avdraget gäller för arbeten upp till 50 000 kr.

Övriga hantverkare

Här kan du läsa om timpriser för andra hantverkare.